BANNER2017

Bạn đang ở: Home Tuyển sinh Thông báo tuyển sinh các lớp nghề ngắn hạn

Thông báo tuyển sinh các lớp nghề ngắn hạn

UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

VĨNH LONG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP NGHỀ NGẮN HẠN

                                                                                                                        ĐVT: đồng

STT TÊN LỚP

THỜI GIAN

ĐÀO TẠO

MỨC THU

/1HV

GHI

CHÚ

1 Sửa chữa máy lạnh 100 tiết 800.000  
2 Sửa chữa tủ lạnh 80 tiết 600.000  
3 Sửa chữa thiết bị điện gia dụng 60 tiết 500.000  
4 Lắp đặt sửa chữa thiết bị điện nhà 60 tiết 500.000  
5 Lạnh cơ bản 60 tiết 500.000  
6 Lắp đặt, sửa chữa bảo trì tủ điện cơ bản 60 tiết 500.000  
7 Lắp đặt, sửa chữa bảo trì tủ điện nâng cao 60 tiết 700.000  
8 Sửa chữa và quấn dây động cơ KĐB 1 pha 90 tiết 600.000  
9 Sửa chữa và quấn dây động cơ KĐB 3 pha 100 tiết 800.000  
10 Hệ thống máy lạnh công nghiệp 120 tiết 800.000  
11 PLC S7-200 trong điều khiển thiết bị điện công nghiệp 200 tiết 1.000.000  
12 Autocad trong thết kế điện 90 tiết 600.000  
13 Biến tần điều khiển trong công nghiệp 90 tiết 600.000  
14 Chuyên đề điều khiển trong công nghiệp 90 tiết 600.000  
15 Kỹ thuật điều khiển khí nén 60 tiết 500.000  

@Các lớp được tổ chức giảng dạy vào lúc 18h các buổi tối thứ 2,4,6 hoặc 3,5, 7.

@Khai giảng thường xuyên các ngày đầu của tháng

@ Liên hệ : T Thuận : 0919610149, T Kỳ :0918281817 ,

                  T Huy: 0916734937 , T Linh : 0945593729 .