BANNER2017

Bạn đang ở: Home Tin tức MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ngày nay, khi khoa học và công nghệ đã và đang trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp và là nhân tố quyết định năng lực cạnh tranh của từng quốc gia, từng doanh nghiệp thì việc đổi mới công tác giáo dục đào tạo kết hợp chặt chẽ với nghiên cứu khoa học là một xu thế, một biện pháp tích cực của nền giáo dục năng động, sáng tạo.

     Để khoa học, công nghệ đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội thì các nhà nghiên cứu, những người làm công tác khoa học, nhất là giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng phải là lực lượng nòng cốt trong việc nghiên cứu và ứng dụng các kết quả nghiên cứu đó vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

   Vì vậy đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, để nghiên cứu khoa học phát triển cả về số lượng và chất lượng, gắn kết với thực tiễn giảng dạy là một trong những vấn đề cần quan tâm. Dưới đây là một số giải pháp:

(1). Xác định rõ việc giảng dạy đại học phải gắn liền với công tác nghiên cứu khoa học. 

(2). Xây dựng diễn đàn khoa học cho giảng viên và sinh viên trong khoa, tạo tiền đề để sinh viên hứng thú với công tác nghiên cứu khoa học.

(3). Tổ chức các buổi xemina để giúp sinh viên có kỹ năng viết thuyết minh đề tài và trình bày báo cáo khoa học.

(4). Triển khai rộng rãi công tác đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học và tổ chức nghiêm túc các buổi duyệt thuyết minh đề tài để đảm bảo các đề tài nghiên cứu có nội dung gắn với thực tiễn và đáp ứng sự phát triển của công nghệ kỹ thuật đồng thời đảm bảo tính mới, tính sáng tạo, khoa học.

(5). Tổ chức các buổi kiểm tra giữa kỳ để giúp các nhóm nghiên cứu hoàn thiện sản phẩm và thực hiện đúng tiến độ.

Trọng Cường (ST)