BANNER2017

Bạn đang ở: Home Phòng ban Phòng Quản trị vật tư Nhân sự phòng quản trị vật tư

Nhân sự phòng quản trị vật tư

STT Họ tên Chức vụ Liên hệ
1 Nguyễn Lê Hồng Diễm Trưởng phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Nguyễn Văn Minh CB kỹ thuật This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Nguyễn Ngọc Ngoan Thủ kho This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Nguyễn Duy Khanh Cán bộ quản trị This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Lê Thị Lặc Kế toán tài sản This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Nguyễn Thị Bích Tiên Kế toán vật tư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Nguyễn Thị Hòa Mỹ Nhân viên phục vụ  
8 Phạm Thành Minh Nhân viên bảo vệ  
9 Trương Văn Hai Nhân viên bảo vệ  
10 Phạm Hoàng Phong Nhân viên bảo vệ  
11 Trần Minh Nghiệp Nhân viên bảo vệ  

dt

Tập thể phòng QT-VT