BANNER2017

Bạn đang ở: Home Phòng ban Phòng Đào tạo Danh sách cán bộ phòng đào tạo

Danh sách cán bộ phòng đào tạo

STT Họ tên Chức vụ Liên hệ
1 Võ Thanh Toàn Phó trưởng phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Trần Thị Uyên Thảo CB - Đào tạo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Lê T. Hồng Cẩm CB - Đào tạo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Lê Thanh Chân CB - Đào tạo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Nguyễn Ngọc Diễm CB - Đào tạo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Nguyễn Duy Khăm CB - Đào tạo  

046a747d 3780 4bbc 9527 15487ac48232

Tập thể phong đào tạo