BANNER2017

Bạn đang ở: Home Khoa nghề Khoa khoa học cơ bản Danh sách nhân sự khoa khoa học cơ bản

Danh sách nhân sự khoa khoa học cơ bản

TT  Họ và tên Trình độ   Chức vụ 
 1  Nguyễn Như Ý Tâm  Cử nhân  Trưởng khoa
 2  Đồng Thị Tố Minh  Cử nhân  Phó trưởng khoa
 3  Trần Thị Bích Liên  Cử nhân  Giảng viên
4 Nguyễn Thị Hồng Huyên Thạc sĩ Giảng viên
5 Lê Thành Trung Thạc sĩ Giảng viên
6 Lê Lâm Duy Thanh Cử nhân  Giảng viên
7 Lê Thanh Cần Cử nhân  Giảng viên

ad93751f723eb080cccbb0c38383afd1

Tập thể khoa khoa học cơ bản