BANNER2017

Bạn đang ở: Home Khoa nghề Khoa khoa học cơ bản Giới thiệu về khoa khoa học cơ bản

Giới thiệu về khoa khoa học cơ bản

1. Giới thiệu chung:

Khoa Khoa học cơ bản được hình thành từ khi trường Cao đẳng nghề còn là Trường Trung cấp nghề Vĩnh Long với tên gọi Khoa GDPT. Đến tháng 6 năm 2015 trường được nâng cấp lên thành trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long, khoa GDPT đổi tên là khoa Khoa học cơ bản và được thành lập vào tháng 12 năm 2015. Tổng nhân sự của khoa là 07: 01 trưởng khoa, 01 phó trưởng khoa.

Về trình độ chuyên môn:  04 trình độ đại học theo chuyên ngành.

2.Nhiệm vụ chuyên môn:

- Giảng dạy các môn văn hóa nghề và môn chung;

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường;

- Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo;

- Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy;

- Quản lý giảng viên, nhân viên, người học nghề thuộc đơn vị và chỉ đạo công tác giáo viên chủ nhiệm.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì cơ sở vật chất thiết bị;

- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả học tập định kỳ.

3.Mục tiêu hoạt động giảng dạy:

- Theo qui định trong chương trình dạy nghề của Bộ Lao động Thương Binh Xã hội, ngay từ đầu năm thứ nhất học sinh, sinh viên sẽ được học những môn cơ bản thuộc bộ môn chung. Đây là những môn bắt buộc. Vì vậy, học sinh, sinh viên sẽ được giáo viên cung cấp những nội dung cơ bản trong quá trình học nghề.

- Theo qui định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội các môn văn hóa phổ thông được áp dụng giảng dạy cho học sinh tốt nghiệp lớp 9. Đây là những môn học lý thuyết cơ bản hết sức quan trọng vì nó làm nền tảng, làm cơ sở để học sinh có kiến thức, kỹ năng hỗ trợ cho việc thực hành nghề.