BANNER2017

Bạn đang ở: Home Khoa nghề Khoa Giao thông vận tải Tổ chức nhân sự khoa giao thông vận tải

Tổ chức nhân sự khoa giao thông vận tải

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Đào tạo lái xe Ô tô, mô tô và Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền máy trưởng tàu sông.

 CƠ CẤU TỔ CHỨC – NHÂN SỰ

- Tổng số cán bộ, nhân viên, giáo viên là 18 người; trong đó, có 01 thạc sĩ.

- trưởng khoa          : Lê Thanh Tâm

- Tổ trưởng tổ bộ môn thực hành lái xe: Nguyễn Quốc Phi

- Điện thoại          : 0270.3960666

 THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

- Tập thể: Năm 2015 đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

-Cá nhân: Tất cả các cá nhân đều đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Một Đ/c đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

12647653 1748756612021121 29808837 n 1

Tập thể khoa giao thông vận tải