BANNER2017

Bạn đang ở: Home Khoa nghề Khoa Công nghệ thông tin Nhân sự khoa CNTT

Nhân sự khoa CNTT

IMG 0047gfh

Stt Họ tên Trình độ Chức vụ Email
1 Lê Văn Tân ThS.CNTT Trưởng khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Hồ Trung Hậu ThS. KT ĐT P.Trưởng khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Lê Văn Trắng KS. Điện tử TT. BM ĐT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Trương Ng. Thịnh Cương ThS. Cơ- ĐT Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Nguyễn Hồng Thắm KS.Tin học Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Nguyễn Chinh Nhân KS.CNTT Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Trần T.Thủy Tiên KS.MMT TT Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.